Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

Wolontariat w pięciu krokach. Poradnik dla liderów organizacji wiejskich.

Wprowadzenie

Wolontariusze to ludzie, którzy decydują się wesprzeć społeczność oferując zarówno swoje umiejętności, jak i wolny czas. Wiele organizacji angażuje ich do pomocy w codziennej pracy lub w czasie szczególnych wydarzeń.

Organizacje, które podejmują współpracę z wolontariuszami nie zawsze poświęcają wystarczająco dużo czasu i wysiłku, aby dobrze przygotować się do tego zadania. W rezultacie wolontariusze i organizacje mogą ze wspólnej pracy wynieść doświadczenia negatywne.

Co dzieje sie z wolontariuszami, którzy nie są zadowoleni ze swojej pracy? W wielu wypadkach nie chcą ponawiać współpracy, a społeczność pozbawia się pomocy, która jest jej bardzo potrzebna, a nawet niezbędna. Celem tego poradnika jest udzielenie wskazówek, które pozwolą organizacjom na pomyślne i bezpieczne angażowanie wolontariuszy w ich pracę.

Kim są wolontariusze w twojej społeczności?

Wolontariusz to człowiek, który świadomie poświęca swój czas, umiejętności, wysiłek aby pomagać innym. Jego działalność wykracza poza związki rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Spełnia swoją służbę z wielu powodów, ale zazwyczaj dlatego, że chce wesprzeć swoją społeczność, daną wspólnotę lub określoną grupę.

 Nazwa wolontariusz pochodzi od łacińskiego słowa volontarius, które można przetłumaczyć jako "dobrowolny" lub "chętny".

Zgodnie z ustawodawstwem polskim, wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.[1]

Wolontariusze przyczyniają się do sukcesów wspólnot, organizacji i instytucji poprzez swoje zaangażowanie w programy lokalne czy wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla danej społeczności.

Wspierają m.in.:

·  organizację festynów, festiwali, koncertów,

·  realizację programów edukacyjnych,

·  prowadzenie klubów i organizację zajęć sportowych,

·  opiekę nad chorymi w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych.

Wolontariusz, to m.in.:

·  uczeń albo student, który pomaga młodszym kolegom w odrabianiu zadań domowych,

·  młody człowiek, który odwiedza starsze osoby,

·  trener, który bezpłatnie opiekuje się drużyną piłkarską,

·  emerytowany nauczyciel, który pracuje z uczniami w świetlicy,

·  ochotnik zaangażowany w pracę recepcji i organizację konferencji lub festiwalu,

·  prawnik udzielający bezpłatnych porad,

·  rodzic zaangażowany w pracę rady szkoły.

Jakie korzyści można czerpać z wolontariatu?

Wolontariat jest korzystny dla:

·  organizacji;

Trudno sobie wyobrazić wszystkie te działania i wydarzenia różnych organizacji, które nie mogłyby mieć miejsca bez zaangażowania wolontariuszy.  Ochotnicy wspierają organizacyjnie i merytorycznie przedsięwzięcia oraz programy w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i ekologii. Z ich pomocy korzystają organizacje pozarządowe o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. W swoje działaniach angażują ich także organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane. Spotkać wolontariuszy można w działaniach podejmowanych przez stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, a także podmioty kościelne prowadzące działalność pożytku publicznego.

·  wolontariuszy;

Wiele osób pracuje w charakterze wolontariusza, ponieważ dzięki temu czują się bardziej wartościowymi ludźmi, a jednocześnie praca społeczna daje im poczucie przynależności do wspólnoty.

Wolontariusze nie są opłacani za swoją pracę, ale odnoszą inne korzyści, np.:

ü  poczucie, że komuś pomogli,

ü  zdobycie praktyki zawodowej,

ü  rozwijanie umiejętności,

ü  wzbogacenie zawodowego życiorysu,

ü  uzyskanie referencji,

ü  poznawanie nowych ludzi,

ü  doświadczenie wielu przyjemnych chwil,

ü  aktywny udział w życiu i kształtowaniu społeczności lokalnej, wspólnoty, organizacji,

ü  wdzięczność poprzez wsparcie organizacji, która pomogła im samym,

·  społeczeństwa;

Aktywność wolontariusza służy rozwojowi danej organizacji czy instytucji, a poprzez to społeczności lokalnej, określonym grupom  społecznym, i w efekcie całemu społeczeństwu.

Jak zarządzać wolontariuszami w organizacji?

Aby wolontariusze byli aktywni, zaangażowani, a ich potencjał wykorzystany efektywnie muszą być sprawnie zarządzani. Oto pięć kroków pozwalających na sprawne zarządzanie pracą ochotników.

Krok pierwszy: planowanie

Szczegółowe planowanie jest ważne, aby określić zarówno potrzeby organizacji, jak i wolontariuszy.

Na etapie planowania powinieneś sformułować odpowiedzi na następujące pytania:

 

·  Jakie są oczekiwania organizacji wobec wolontariuszy?

·  Do czego organizacji są potrzebni wolontariusze?

·  Co będą robić wolontariusze? Jaki będzie zakres ich obowiązków?

·  W jaki sposób będzie utrzymywane zainteresowanie i zaangażowanie wolontariuszy?

·  Kto będzie odpowiadał na pytania wolontariuszy i ich wspierał?

·  W jaki sposób organizacja będzie szkolić wolontariuszy?

·  W jaki sposób wolontariusze będą nagradzani?

 

Określ zadania swoich wolontariuszy

Określ zadania swoich wolontariuszy najbardziej szczegółowo, jak to możliwe.

W ten sposób będą wiedzieli, czego się od nich oczekuje.

Opis stanowiska, jakie ma zająć wolontariusz powinien uwzględniać odpowiedzi na kilka ważnych pytań, m.in.:

ü  Z kim będzie pracował?

ü  Kiedy i jak długo będzie pracował?

ü  Gdzie będzie pracował?

ü  Co będzie robił?

ü  Kto będzie go wspierał?

ü  Jakich umiejętności oczekuje się od niego?

ü  Jakie są przewidywane korzyści dla niego?

ü  Czy jest coś jeszcze, co powinien wiedzieć zanim rozpocznie pracę?

 

Przykład:

Organizacja poszukuje wolontariuszy do prowadzenia zajęć dla seniorów. Celem szkoleń jest ćwiczenie umiejętność korzystania z komputera i Internetu .

Opis stanowiska:

Jaką rolę powierzamy wolontariuszowi?

·  Wolontariusz  będzie pełnił rolę instruktora pracy z komputerem.

 Z kim będzie pracował wolontariusz?

·  Instruktor pracy z komputerem będzie pracował z jedną osobą dorosłą,  która chce się nauczyć podstaw pracy z komputerem oraz korzystania z  Internetu.

Kiedy i jak długo będzie pracował jako wolontariusz?

·  Instruktorzy spotykać się będą ze swoimi uczniami raz w tygodniu na jedną do trzech godzin, przez minimum dwa miesiące.

Gdzie będzie pracował wolontariusz?

Pary instruktor / uczeń będą pracować w sali komputerowej wiejskiego Centrum Informacji Społecznej.

Co będzie robił wolontariusz?

·  Instruktor będzie przygotowywał lekcje dla swoich uczniów i pracował z nimi, aby osiągnąć założone cele.

Kto będzie wspierał wolontariusza?

·  Instruktorzy będą wspierani przez koordynatora projektu.

Jakich umiejętności oczekuje się od wolontariusza?

·  Wolontariusz powinien lubić pracę z dorosłymi, sprawnie obsługiwać komputer oraz posiadać umiejętność sprawnego korzystania z Internetu.

Jakie są przewidywane korzyści dla wolontariusza?

·  Bezpłatne szkolenie dla trenerów w zakresie szkolenia seniorów, poświadczone certyfikatem.

Czy jest coś jeszcze, co powinien wiedzieć wolontariusz?

·  Od kandydata na wolontariusza wymaga się pasji i gotowości służenia innym.  

 

Przygotuj formularz aplikacyjny

Przygotuj się do zebrania podstawowych informacji o potencjalnym wolontariuszu, takich jak:  imię i nazwisko, adres, telefon, przeciwwskazania medyczne, kwalifikacje formalne /wykształcenie, doświadczenie zawodowe/, powody dla których chce pracować jako ochotnik i inne potrzebne informacje związane z jego przyszłym zajęciem. Sformułuj oczekiwania dot. każdego ze stanowisk, jakie chcesz powierzyć wolontariuszom, ale poziom wymagań powinien być zróżnicowany w zależności od zakresu obowiązków. Powinieneś poinformować wolontariusza o swoich oczekiwaniach. Możesz wymagać referencji.

 

Krok drugi: rekrutacja

Teraz czas na poszukiwanie wolontariuszy. Pomyśl o tym, jakich osób poszukujesz i zdecyduj w jaki sposób ich znaleźć. Możesz wykorzystać:

·  prasę,

·  radio,

·  strony internetowe,

·  tablice ogłoszeń (w szkołach, bibliotekach, centrach kultury, sklepach),

·  centra wolontariatu,

·  osobiste kontakty.

Doskonałym sposobem na znalezienie wolontariusza jest rozmowa. Rozmawiaj z ludźmi, którzy mogą być zainteresowani pomocą i poproś innych wolontariuszy o rekrutację wśród przyjaciół i rodziny.

Zwerbuj młodych wolontariuszy

Potrzebujesz entuzjazmu i kreatywności w swoim środowisku? Dlaczego nie pozyskać młodzieży do współpracy?

·  Młodzi wolontariusze mogą wnieść świeżą energię do twojej organizacji. Są weseli, pełni życia i mają do zaoferowania nowe spojrzenie.

·  Młodzi, którzy biorą udział w programie wolontariatu czerpią różne zyski ze swojej działalności. Wolontariat pozwala im na kształcenie różnych zawodowych umiejętności, daje szansę poznania nowych ludzi i może być pomocny w podjęciu decyzji dotyczącej tego, co chcą robić w przyszłości. Praca w charakterze wolontariusza jest dobrze widziana i pomaga w aplikowaniu na studia zagraniczne, przy podejmowaniu pierwszej pracy lub w rekrutacji do programów edukacyjnych.

Jeśli chcesz zaangażować młodych wolontariuszy skontaktuj się z pobliską szkołą, centrum wolontariatu, młodzieżowym ośrodkiem kultury. Powinni pomóc w znalezieniu wolontariuszy i dać ci wskazówki w jaki sposób pracować z młodzieżą.

 

Zwerbuj  wolontariuszy z doświadczeniem zawodowym

Potrzebujesz profesjonalizmu w swoim środowisku? Oczekujesz, że wolontariusz będzie dyspozycyjny i poświęci dużo czasu twojemu projektowi? Dlaczego nie pozyskać seniorów do współpracy?

·  Seniorzy - wolontariusze mogą wnieść doświadczenie zawodowe i dojrzałość do twojej organizacji. Mają dużo wolnego czasu i często są dyspozycyjni, odpowiedzialnie podchodzą do swoich obowiązków.

·  Udział w programie wolontariatu jest dla seniorów okazją do poznawania nowych ludzi, pozwala na dalszy rozwój umiejętności zawodowych, umacnia przekonanie, że jest się komuś potrzebnym.

 

Bez względu na to, czy rozwieszasz plakaty czy dajesz inne komunikaty, musisz poinformować, że zostanie przeprowadzony proces rekrutacji. Sam fakt zgłoszenia się danej osoby do programu wolontariatu twojej organizacji nie powinien być równoznaczny z akceptacją tej kandydatury.

Aby zdobyć, jak najszerszą informację o kandydacie możesz, go poprosić o przygotowanie życiorysu, przedłożenie referencji, wypełnienie formularza aplikacyjnego.

Koniecznie rozmawiaj ze swoimi potencjalnymi wolontariuszami o ich wcześniejszych doświadczeniach, umiejętnościach, zainteresowaniach, dyspozycyjności, ale także wykorzystaj wywiad/ rozmowę, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości jakie masz. Zwróć uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Zdobycie jak najszerszej informacji na temat potencjalnego wolontariusza pomaga w dobrym dopasowaniu go do roli, jaką ma pełnić. Jeśli wolontariusz ma pracować z dziećmi lub niepełnosprawnymi, rekrutację należy przeprowadzić ze szczególną uwagą. Właściwie przeprowadzona selekcja kandydatów pomoże ci upewnić się, że ludzie, z którym pracujesz oraz organizacja nie są narażeni na niebezpieczeństwo.

Rodzaje niebezpieczeństw są różne w zależności od stanowiska, jakie zajmuje wolontariusz. Pomyśl o tym, z kim będą pracować wolontariusze, gdzie i co będą robili. Im wyższy poziom ryzyka, tym uważniej musisz śledzić i obserwować sytuację.

 

Krok trzeci: szkolenie

Kiedy już przeprowadzisz rekrutację i dokonasz wyboru wolontariuszy, nadchodzi czas aby zaprezentować wolontariuszy i przeszkolić ich oraz przygotować do pracy.

Wolontariusze powinni znać misję, wizję, cele organizacji. Ta wiedza pomoże im poczuć się pełnoprawnymi  członkami zespołu. Tak jak wszyscy, wolontariusze chcą czuć, że przynależą!

Organizacje nie powinny zakładać, że wolontariusze mają wszystkie umiejętności, które będą  niezbędne w ich pracy. To właśnie dlatego konieczny jest trening prowadzony ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia tych umiejętności, które są niezbędne na danym stanowisku. W zależności od roli wolontariusza, trening może zabrać 15 minut lub 15 godzin!

Wyszkolony wolontariusz będzie potrafił wykonywać swoją pracę pewniej i bardziej profesjonalnie, a także zgodnie z oczekiwaniami organizacji.

Szkolenie jest także dobrą okazją aby poznać wolontariuszy oraz zobaczyć jak pracują i zachowują się w nowej sytuacji.

W trakcie pracy z wolontariuszami, szczególnie realizowanej w długim okresie czasu, pomyśl o tym jaki rodzaj dodatkowego treningu, szkolenia chcieliby odbyć twoi wolontariusze lub jaki jest im niezbędny dla dalszej efektywnej pracy.

Uwaga!  Bezpłatny trening może być atrakcyjną zachętą do podjęcia pracy ochotniczej.

Obowiązki organizacji wobec wolontariusza

Organizacja:

•  ma obowiązek ubezpieczyć wolontariusza z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, jeśli porozumienie zostało zawarte na czas określony dłuższy niż 30 dni (wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach).

•  jest zobowiązana wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /NW/, dla wolontariuszy, z których świadczeń korzysta przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub przez czas nieokreślony;

•  może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli dany wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu;

•  na żądanie wolontariusza potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

•  informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji;

•  informuje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

•  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonania przez wolontariusza świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń z nimi związanych zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej;

•  pokrywa koszty podróży służbowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni ją z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej);

•  może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń, w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń.
Uwaga:

•  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie reguluje przedmiotu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ale ponieważ wolontariusz jest stroną umowy cywilnoprawnej jaką jest porozumienie, może odpowiadać on za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikające z tej umowy bądź za czyny niedozwolone. W związku z powyższym warto rozważyć czy przy konkretnym świadczeniu organizacja nie powinna ubezpieczyć wolontariusza od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyć może się także sam wolontariusz. Niemniej jednak decyzja o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej jest decyzją fakultatywną stron porozumienia wolontariackiego.

•  Zarówno podmiot korzystający jak i wolontariusz nie opłacają składek na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe). Świadczenie wolontariusza jest świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy - a nie świadczeniem pracy. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zm.) nie przewiduje obowiązku ani nawet możliwości objęcia wolontariusza ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym czy wypadkowym.

•   Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Stosownie do art. 11 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 391 ze zm.) organizacja może zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli nie jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu. Przepis ten oznacza, iż praktyce od woli korzystającego zależeć będzie czy składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza będzie odprowadzana. Pamiętać jednak należy, że w przypadku, gdy organizacja zdecyduje się zgłosić wolontariusza do ubezpieczenie zdrowotnego, to on a nie wolontariusz będzie opłacał składki. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca organizacja od podstawy wymiaru odpowiadającej najniższemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 4a Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu, wolontariusz zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez organizację z Funduszem, a przestaje być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwane zaległości w opłacaniu składek. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli zatem organizacja zgadza się odprowadzać składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla wolontariusza, wówczas to ona, a nie wolontariusz, powinien zarejestrować wolontariusza w Narodowym Funduszu Zdrowia.

•  Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń  jeśli porozumienie zostało zawarte na czas określony dłuższy niż 30 dni  (wolontariusz będzie podlegał ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach)

Obowiązki wolontariusza
Wolontariusz:

•  powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, np. w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku wolontariuszy na stanowisku nauczyciela)

•  jest zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej,

•  odpowiada za powierzony majątek.

Uwaga:

•  Ludzie chcą znać reguły gry. Powinny one być jasne także w zakresie wolontariatu. Każdy członek organizacji powinien wiedzieć w jaki sposób zostaną zaangażowani wolontariusze. Upewnij się, że inne osoby z twojej organizacji wiedzą o programie wolontariatu i przedstaw ich swoim wolontariuszom.

•  Zachęć inne osoby zaangażowane w pracę twojej organizacji (personel organizacji, stałych współpracowników) aby przeczytali ten poradnik, co pozwoli im lepiej zrozumieć jak skutecznie i z sukcesem organizować pracę z wolontariuszami.

 

Krok czwarty: Monitoring i ocena

Monitoring i systematyczna ocena pracy wolontariusza pozwolą ci ograniczyć ryzyko.  

Kiedy już twoi wolontariusze zaczną pracę, będą potrzebowali nadzoru i później oceny. To pozwoli ci na sprawdzenie, czy swoją pracę wykonują dobrze. To także da wolontariuszom szansę, aby podzielili się swoimi refleksjami na temat odczuć związanych z pełnioną rolą.

Zarówno monitoring, jak i rozmowy pomogą ci zdobyć ważne informacje na temat twojej organizacji.

Pamiętaj, że każdy wolontariusz jest wyjątkowy i dlatego powinieneś:

·  dopasować instrukcje lub stanowisko zgodnie z jego oczekiwaniami i możliwościami,

·  upewnić się, że ma świadomość czego się podejmuje zanim zacznie wykonywać swoją pracę,

·  wspierać go pytaniami i podpowiedziami.

Możesz odkryć, że wolontariusz nie radzi sobie z obowiązkami i powinien być skierowany do innych zadań.

Jeśli doświadczenia wolontariusza są pozytywne, zwiększa to szansę, że zostanie dłużej. Jeśli wolontariusz zdecyduje się odejść, ostatnia rozmowa pozwoli ci zdobyć informację na temat powodów jego decyzji oraz jakie zmiany powinieneś wprowadzić, aby inni wolontariusze pozostali.

 

Krok piąty: Nagradzanie

To bardzo istotne, aby twoi wolontariusze czuli się docenieni. Jest wiele sposobów, aby okazać wdzięczność i docenić ich. Bądź kreatywny i pomyśl o interesujących  sposobach uczczenia sukcesów wolontariuszy. Nie są potrzebne pieniądze, żeby powiedzieć „dziękuję”! Im bardziej osobiste będzie wyrażenie uznania, tym lepiej.

Oto kilka pomysłów:

·  wręcz uroczyście certyfikat poświadczający liczbę przepracowanych godzin

·  przygotuj upominek

·  podziękuj na łamach lokalnych mediów

·  przygotuj “ścianę sław” w ważnym miejscu siedziby swojej organizacji, i powieś tam fotografie wolontariuszy

·  zaproś wolontariuszy na uroczyste wydarzenie swojej organizacji /koncert, przedstawienie, świąteczną kolację/

·  podaruj bezpłatne wejściówki dla przyjaciół wolontariuszy,  

·  podaruj koszulkę z logo swojej organizacji

·  poinformuj poprzez media jak dużo pieniędzy zebrałeś dzięki pomocy wolontariuszy, albo ilu ludziom dzięki nim udało się pomóc

·  nominuj wolontariuszy do nagród lokalnych, regionalnych, krajowych

·  wyrażaj akceptację i wspieraj 

·  zapraszaj wolontariuszy na spotkania zespołu i szkolenia

·  przygotuj pisemne referencje  

Podsumowanie

Zarządzanie wolontariatem będzie skuteczne jeśli:

·  sprecyzujesz swoje oczekiwania wobec wolontariuszy,

·  przeprowadzisz starannie rekrutację,

·  znajdziesz czas na monitorowanie pracy wolontariuszy,

·  będziesz wspierał wolontariuszy i pomagał rozwiązywać ich problemy w pracy ochotniczej,

·  umożliwisz wolontariuszom zdobycie niezbędnej im wiedzy,

·  będziesz traktował wolontariuszy indywidualnie,

·  pozwolisz im poczuć się pełnoprawnymi członkami zespołu tworzącego organizację,

·  zadbasz by wolontariusze czuli się potrzebni i docenieni,

·  stosować będziesz różnorodne formy nagradzania wolontariuszy,

·  zapewnisz wolontariuszom bezpieczne warunki do pracy.

Musisz jednocześnie pamiętać, że nie wolno ci:

·  zostawiać wolontariuszy bez wskazówek dotyczących tego, czego od nich się oczekuje,

·  zakładać z góry, że wolontariusze wszystko rozumieją i wszystko jest dla nich oczywiste,

·  wyzyskiwać wolontariuszy,

·  oczekiwać, że wolontariusze wykonają pracę za ciebie,

·  stwarzać niebezpieczne dla wolontariuszy sytuacje,

·  zmuszać wolontariuszy do wykonywania pracy, która nie daje im satysfakcji,

·  formułować nierealistycznych oczekiwań wobec wolontariuszy.

 

Masz już podstawowe narzędzia, które pozwolą ci zarządzać efektywnie programem wolontariatu. Twoja organizacja będzie się rozwijać lepiej i skuteczniej z zadowolonymi wolontariuszami, którzy rozumieją swoją rolę i czują się członkami zespołu. Ty będziesz czuć się lepiej, wiedząc że twoi wolontariusze pracują tak, jak najlepiej potrafią i że właściwie spożytkowałeś swój czas i energię, a twój plan nie jest narażony na fiasko. Powodzenia.

Źródło:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (DZ. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,w,Polsce,388.html

http://www.volunteercentres.org.uk/Organisations/Organisations.htm

http://www.torc.on.ca/documents/VolunteerScreeningWorkbook.pdf

 Iwona Raszeja-Ossowska[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 2, pkt.3 (DZ. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.)

wersja do druku


Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi