Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

TEMAT: FUNDUSZE NA DROBNĄ WYTWÓRCZOŚĆ I RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, USŁUGI TURYSTYCZNO-REKREACYJNE, PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNYCH I JADALNYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, DOPŁAT DO RAS HODOWLANYCH CZY TWORZENIE DOBRYCH WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH

PYTANIA:

 

Witam!

Chciałabym się poradzić w sprawie możliwości otrzymania jednorazowej
dotacji lub pod inną nazwą zawartej pomocy na rozszerzenie
działalności poza rolniczej lub obok rolniczej.
Dotychczas nie korzystaliśmy z żadnej formy dofinansowania.
Jesteśmy małżeństwem po pięćdziesiątce i wraz z 27 letnią córką
prowadzimy małe gospodarstwo wraz z działalnością agroturystyczną.
(bez działalności gospodarczej, ubezpieczeni jesteśmy w KRUS).
Mieszkamy przy Parku Krajobrazowym i agroturystykę prowadzimy od 10 lat.
Prócz walorów przyrodniczych do naszej działalności chcemy wprowadzić
inne elementy celem uatrakcyjnienia oferty.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybrałam
przydatne dla nas opcje.
I tak:
- drobna wytwórczość i rękodzieło artystyczne
- usługi turystyczno-rekreacyjne
- przetwórstwo produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych.

Moje pytanie brzmi:
Kiedy i na jakiego rodzaju dofinansowanie możemy liczyć oraz w jakiej
wysokości?

Czy u Państwa można powierzyć pozyskanie dotacji kompetentnej osobie?

Lub gdzie można znaleźć osobę , której można by powierzyć
poprowadzenie naszej sprawy. Także odpłatnie.
Proszę o poradę.
Z poważaniem, 

Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy mają Państwo rozeznanie na temat dofinansowywania ze środków
unijnych wybranych ras zwierząt hodowlanych.
Słyszałam kiedyś o dopłatach dla rolnika utrzymującego starą odmianę
polskiej krowy.

Też interesuje mnie czy polski rolnik albo po prostu obywatel może
zarabiać na realizowaniu jakiś projektów związanych z pielęgnacją albo
tworzeniem walorów przyrodniczych.
Takim najprostszym przykładem może być utrzymywanie rowów
melioracyjnych, ale są i możliwości tworzenia na swoim prywatnym
terenie dobrych warunków dla ptaków poprzez właściwe nasadzenia,
pielęgnowanie i właściwe prowadzenie dzikich stawów wraz z
otoczeniem. Słyszałam, że istnieje coś takiego jak konserwator zasobów
przyrodniczych. W sumie konserwator to nie właściwe słowo ale nie
znalazłam lepszego.

Może teraz po dodatkowych wyjaśnieniach coś nam się uda.
Bardzo serdecznie pozdrawiam,

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani,

postawiła Pani ciekawe i trudne zarazem pytania. Ale spróbuję na nie odpowiedzieć i choć trochę pomóc.

W kwestii dotacji na działania:

- drobna wytwórczość i rękodzieło artystyczne
- usługi turystyczno-rekreacyjne
- przetwórstwo produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych.

Możecie Państwo skorzystać z PROW, z osi 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Jeśli chodzi o osobę, która mogłaby pomóc Państwu w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z tej osi i z tej ścieżki - to radzę skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (w zasadzie to tam powinni być specjaliści ds pozyskiwania środków i dotacji, zwłaszcza z PROW i w niektórych ośrodkach taka pomoc jest udzielana). Podaję link, gdzie można znaleźć adres swojego ODR, ale pewnie Państwo dobrze znacie ten adres:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa/pomoc-przyznana-przed-01052007-r/doplaty-do-oprocentowania-preferencyjnych-kredytow-inwestycyjnych-i-kleskowych-udzielonych-przed-01052007/wykaz-osrodkow-doradztwa-rolniczego.html

Polecam także kontakt z pracownikami powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie będziecie Państwo składać wniosek do tej ścieżki finansowania.

Pracownicy naszej Fundacji nie świadczą takich usług jak pomoc w pisaniu wniosków, staramy się jedynie dostarczać informacje i kierować do lokalnych ośrodków. Jest wiele firm na rynku, które specjalizują się w takiej pomocy (oczywiście odpłatnej), ale nie możemy wskazywać żadnej z nich, bo są to instytucje komercyjne. Natomiast warto zadzwonić do punktu konsultacyjnego w Szczecinie, który należy do sieci punktów akredytowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pracownicy tych punktów udzielają pomocy przy przygotowywaniu wniosków dla małych i średnich przedsiębiorców, nie jestem tylko pewna, czy pomagają także rolnikom.

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/bezplatne_porady/lista_pk

Być może pomocna w przygotowaniu koncepcji wniosku dotyczącego przetwórstwa produktów rolnych i jadalnych produktów leśnych mogłaby być np.

POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO

http://www.produktyregionalne.pl/

Kolejne Pani pytania:

Istnieją dopłaty do wybranych ras zwierząt hodowlanych - chodzi np. o rasy dawne, zagrożone wyginięciem, a także o dawne odmiany roślin uprawnych. W tym samym Programie -PROW, w osi 2, która nazywa się Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich - w ramach poszczególnych działań finansowane są projekty dotyczące ochrony środowiska, w tym zasobów wodnych i gleb, pośrednio - kształtowania krajobrazu, ochrony i zachowania siedlisk, różnorodności biologicznej, zalesiania gruntów rolnych, produkcji ekologicznej.

W ramach tej osi warto zwrócić uwagę na działanie: 2.2. Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe) zachowanie różnorodności biologicznej;

Celem wsparcia jest m.in.:

- przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz

- promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;

- odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;

- ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Działanie zawarte jest w 9 pakietach rolnośrodowiskowych, które obejmują m.in.: rolnictwo ekologiczne, ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, a także zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt.

Płatności rolnośrodowiskowe są przyznawane rolnikom, którzy przyjmą na siebie zobowiązania rolnośrodowiskowe. Stanowią one rekompensatę utraconego dochodu i dodatkowo poniesionych kosztów. O dotację mogą ubiegać się rolnicy, którzy zobowiążą się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat itd.

O informację proszę pytać w swoim regionalnym oddziale ARiMR. Tam też powinniście Państwo otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosków, ewentualnie informacje, kto takie wnioski w Państwa powiecie pomaga przygotować. Nie wiem czy otrzymujecie Państwo płatności obszarowe, jeśli tak, to już macie numer producenta w ARiMR - wystarczy tylko dowiedzieć się na jakich warunkach i kiedy możecie składać dodatkowy wniosek o dotację do wybranej hodowli czy np. do utrzymania cennego siedliska przyrodniczego (pewnie podobnie jak w przypadku płatności obszarowych - do połowy maja 2012 roku).

Jeśli chodzi o inne źródła finansowania to może moja koleżanka Monika Słotwińska, która m.in. prowadzi w Fundacji konkurs dotacyjny dotyczący Bioróżnorodności napisze coś więcej.

Natomiast ja jeszcze zwrócę uwagę na inny Program, który może okazać się dla Państwa dobrym źródłem finansowania - Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 - PO RYBY. Jak się domyślam Państwa miejscowość jest na terenach tzw. zależnych od rybactwa. W tym dużym Programie, niejako podobnym do PROW są środki m.in. na:

-  rewitalizację miejscowości, w tym: remonty, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku, remonty lub wyposażanie budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne;

- remont, odbudowę lub modernizację budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków;

- budowę, remont lub modernizację małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją;

- dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sporotowych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

- tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi;

- a także operacje związane z ochroną środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa.     

Proszę pytać o oś 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa i szukać swojej Lokalnej Grupy Rybackiej, która organizuje konkursy dotacyjne na Państwa terenie. O dotację z tego Programu mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne zamieszkałe lub prowadzące działalność na obszarze LGR.

Musicie Państwo się zorientować jaka instytucja/grupa pełni rolę Lokalnej Grupy Rybackiej i jaki ma plan działania tj. Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich.

Może Państwa pomysły mieszczą się właśnie w tej strategii lokalnej i mogą być dofinansowane. W LGR powinniście Państwo otrzymać pomoc w przygotowaniu wniosku.

Ogólne informacje o PO RYBY znajdziecie Państwo w ARiMR, pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800-38-00-84 oraz na stronie internetowej MRiRW: www.minrol.gov.pl 

Mam nadzieję, że te informacje choć trochę Państwu pomogą w dalszych poszukiwaniach. W imieniu redakcji Witryny Wiejskiej życzę sukcesów w realizacji swoich marzeń i planów.

Monika Mazurczak-Kaczmaryk


Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi