Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...

TEMAT: odwołanie od decyzji urzędników UM w sprawie Małych Projektów Programu Lider [KWIECIEŃ 2013]

PYTANIA:

Gdzie można się odwołać od decyzji urzędników urzędu marszałkowskiego dotyczącej tzw. małych projektów programu Lider.

Mam następne pytanie. Czy samoistny posiadacz może użyczyć gruntu będącego w jego posiadaniu do realizacji ,,Małego projektu”, z programu Lider. Z dokumentacji wynikałoby, że może, ale są wątpliwości. Czekam na szybką odpowiedź na oba pytania. Pozdrawiam.

ODPOWIEDŹ:

Witam,

w odpowiedzi na e-mail, który dotarł do naszej redakcji z tego adresu, pragnę poinformować, że istnieje możliwość złożenia pozwu przeciwko Urzędowi Marszałkowskiemu do sądu cywilnego.

Podaję też informację, którą otrzymaliśmy z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie:

Ustawa z dnia z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 173), (ustawa ROW) w art. 22 ust. 4 stanowi, że w przypadku gdy podmiot wdrażający (Samorząd Województwa/ARiMR) odmówił wnioskodawcy przyznania pomocy, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia do sądu administracyjnego skargi na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa p.p.s.a) (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529).

Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy p.p.s.a skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu (w tym wypadku w zależności od działania: SW lub ARiMR) do usunięcia naruszenia prawa. Wezwanie musi być wniesione w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności, tj. zgodnie z pouczeniem zawartym w piśmie dotyczącym odmowy przyznania pomocy, które otrzymuje wnioskodawca – w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu doręczenia tego pisma. Należy przy tym pamiętać, że w zakresie doręczeń, w postępowaniach w sprawie przyznania pomocy, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy ROW, zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W praktyce oznacza to m.in. że dwukrotne nieodebranie przez wnioskodawcę awiza dotyczącego pisma z odmową przyznania pomocy, skutkuje pozostawieniem pisma w aktach sprawy z adnotacją, że jest traktowane jak doręczone. A to z kolei oznacza rozpoczęcie biegu 14 dniowego terminu na złożenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę, zgodnie z art. 53 § 2 ustawy p.p.s.a wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 54 § 1 ustawy p.p.s.a skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

W przypadku drugiego pytania - mam za mało informacji, by odpowiedzieć na to pytanie [podejrzewam, że przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach i zależy to m.in. od typu/ rodzaju zgłoszonego projektu, który ma być realizowany na użyczonym terenie), proponuję skontaktować się z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, z Wydziałem Leader, podaję telefon (22) 623-16-65

w imieniu Witryny Wiejskiej,

pozdrawiam,

 


 


Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi