Zamknij ten komunikat

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Doradztwo Filmoteka Fotostory Moja Wieś O tym się mówi Postawy Przegląd prasy Powrót do Strony Głównej Biblioteka Poczta Kontakt Forum Atlas Inicjatyw Metoda e-VITA Szukaj
Dostęp, wiedza, zasoby, wykorzystanie, metoda e-VITA
Serwis dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Serwis dla wiejskich organizacji społecznych
Serwis dla przyjaciół zwierząt
Dziedzictwo
Kultura, krajobraz, architektura...
RAPORT "Trudny los pszczół: analiza pozostałości pestycydów w pierzdze pszczelej i pyłku odłowionym od pszczoły miodnej w 12 krajach europejskich"

Ponad dwie trzecie pyłku przynoszonego do ula przez pszczoły miodne jest zanieczyszczone koktajlem pestycydowym, na który składa się do 17 różnych substancji. Pyłek ten jest wykorzystywany m.in. do karmienia pszczelich larw. Te niepokojące dane pochodzą z opublikowanego przez Greenpeace raportu, będącego kolejną odsłoną kampanii na rzecz ochrony pszczół. Laboratoryjne próbki pierzgi pszczelej (połączenie pyłku, miodu i nektaru) oraz pyłku odłowionego pobrano w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Biorąc pod uwagę zasięg geograficzny i liczbę jednocześnie pozyskanych próbek, jest to jedno z najszerzej zakrojonych badań pozostałości pestycydów w pyłku zbieranym przez pszczołę miodną.

  

Autorzy raportu „Trudny los pszczół" opisali stężenia różnego rodzaju pestycydów znalezionych w pyłku przynoszonym przez pszczoły miodne do ula. Próbki laboratoryjne pobrano z użyciem poławiaczy lub bezpośrednio z plastra (pierzga pszczela). W trakcie badania w próbkach odłowionego pyłku znaleziono pozostałości przynajmniej jednego spośród 53 pestycydów (w tym 22 insektycydów/akarycydów, 29 fungicydów i 2 herbicydów), natomiast w próbkach pierzgi stwierdzono pozostałości przynajmniej jednego spośród 17 pestycydów (w tym 9 insektycydów/akarycydów i 8 fungicydów). Wyniki wskazują na powszechne stosowanie insektycydów: chloropyrifosu (w 18 próbkach) i tiakloprydu (w 14 próbkach) oraz fungicydu boskalidu (w 14 próbkach), które były najczęściej wykrywanymi pozostałościami w próbkach odłowionego pyłku. Wyniki wykazały także dużą różnorodność produktów ochrony roślin, zwłaszcza fungicydów, obecnych w odłowionym pyłku.

Wedle raportu próbki pobrane w Polsce pokazują, że wykorzystanie insektycydów toksycznych dla pszczół jest szeroko rozpowszechnione. Wśród najbardziej groźnych dla pszczół substancji, w polskich próbkach znaleziono chloropyrifos etylowy (w 6 próbkach na 7), azoksystrobinę (3/7), tiaklopryd (1/7), tebukonazol (1/7) oraz tiofanat metylowy (2/7). Zeszłoroczny raport Greenpeace „Spadek populacji pszczół", wskazał chloropiryfos jako jeden z 7 pestycydów najbardziej toksycznych dla pszczół.

Raport wykazuje, że w Europie ponad dwie trzecie pyłku przynoszonego do ula przez pszczoły-zbieraczki jest zanieczyszczone koktajlem pestycydowym, który w skrajnych przypadkach składa się aż z 17 różnych substancji. Pyłek, obok nektaru, stanowi główne źródło pożywienia pszczół. Pierzga po fermentacji jest wykorzystywana jako źródło białka dla całego roju, w tym dla czerwi, czyli larw pszczół.

„W opublikowanym dziś raporcie na temat skażonego pestycydami pyłku wskazujemy, że los pszczół oraz innych owadów zapylających jest niezwykle trudny. To kolejny dowód na to, że współczesny model rolnictwa przemysłowego, oparty na intensywnym wykorzystaniu toksycznych pestycydów i kontroli kilku korporacji agrochemicznych, takich jak Bayer i Syngenta, jest fundamentalnie zły. Konieczne jest wprowadzenie praktyk rolnictwa ekologicznego, przyjaznego owadom zapylającym i środowisku." - powiedziała Katarzyna Jagiełło, koordynatorka kampanii „Przychylmy pszczołom nieba" w Greenpeace Polska.

Wyniki badania są w przybliżeniu zgodne z wynikami innych badań nad odłowionym pyłkiem i produktami pszczelimi, podczas których wykrywano szeroką gamę pestycydów. Badanie dostarczyło dalszych informacji na temat możliwego narażenia pszczoły miodnej na toksyczne poziomy substancji chemicznych w ciągu cyklu życiowego, zarówno w skali pojedynczego osobnika, jak i całej kolonii. Zmusza także do zastanowienia się nad możliwym narażeniem dzikich populacji pszczoły oraz innych gatunków owadów zapylających na środki ochrony roślin. Takie narażenie było dotąd ignorowane w przeważającej części dyskusji na temat zdrowia pszczół oraz metod ochrony owadów zapylających. Bieżące prawodawstwo dotyczące pestycydów, może nie zapewniać im wystarczającej ochrony.

Greenpeace wzywa Unię Europejską oraz kraje członkowskie do:

  • rozszerzenia obecnego zakazu stosowania toksycznych dla pszczół pestycydów: klotianidyny, imidaklopridu, tiametoksamu oraz fipronilu, aby zakaz ich stosowania był pełny i bezterminowy,
  • wprowadzenia ścisłego i bezterminowego zakazu stosowania innych środków ochrony roślin toksycznych dla pszczół miodnych i dziko żyjących owadów zapylających, m.in. chloropiryfosu, cypermetryny oraz deltametryny,
  • stworzenia szeroko zakrojonych planów oceny i monitoringu, które pozwolą na pełniejszą analizę wpływu pestycydów na owady zapylające oraz na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin,
  • promowania badań nad niesyntetycznymi alternatywami do ochrony przed szkodnikami i szerokiego promowania praktyk rolnictwa ekologicznego.

Źródło: http://www.greenpeace.org

powrót

Witryna tworzona i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania Wsi